Ontwikkeling

Project- en planontwikkeling, in woning – en utiliteitsbouw.

Daar ligt onze ervaring, kennis en kunde.

Onze activiteiten hebben betrekking op woning- en utiliteitsbouw, en omvatten onder meer:

  • Haalbaarheidsonderzoek
  • Stichtingskostenberekeningen
  • Exploitatieberekeningen
  • Kadastraal onderzoek
  • Stedenbouwkunde
  • Overleg met overheidsinstellingen
  • Bestemmingsplannen
  • Vergunningentraject

Ghijsen Vastgoed ontwikkelt in opdracht van derden of voor eigen risico.